czwartek, 5 października 2017

Teksty ulubione

W tej ciszy przebywać wciąż chcę, 
W tej ciszy daleki świat ten. 
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach, 
Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy. 

Ja widzę Cię Jezu mój tam, 
Jak wiele masz sińców i ran. 
Miłości Twej moc, zawiodła Cię tam, 
Uwolnić mnie z grzechów i win. 

Ref. 
To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech 
To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech 
To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech 
Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. 

Wspominam tak często ten dzień, 
Golgotę i słodki jej cień. 
Przyszedłem pod Krzyż z ciężarem swych win, 
Uwolnił mnie tam Boży Syn. 

Ref. 
To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech 
To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech 
To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech 
Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. x2 

niedziela, 21 maja 2017

Moje modlitwy

Panie Jezu Chryste – wierzę, że mnie kochasz.Wierzę, ale jednocześnie proszę - zaradź memu niedowiarstwu.Mój umysł przyjmuje to, że chcesz wyłącznie mego szczęścia.Moja wola chce zgadzać się tylko z Twoją wolą, w której odnajduje pełnię życia.Jednakże w moim sercu panuje lęk przed Tobą.Jestem wewnętrznie sparaliżowany i niezdolny, by Cię kochać.Panie Jezu, proszę usuń ze mnie jad szatański, który każe widzieć w Tobie zagrożenie.Jezu, uwolnij mnie z lęku przed miłością i obdarz łaską ufności wobec Ciebie.Jezu, daj mi siłę do pokonania kłamstwa upatrującego osiąganie szczęścia w spełnianiu namiętności ciała.Odbierz mi serce niewolnika i najemnika, a daj serce dziecka Bożego.Przytul mnie na nowo do Swego serca i naucz kochać.Pozwól patrzeć z czystą miłością i bezinteresowną empatią.Panie Jezu, obdarz mnie łaską dobrej spowiedzi i utwierdź w łasce uświęcającej. Amen.

 O wolo Boga Wszechmocnego,
Tyś moją rozkoszą, tyś moją radością,
Cokolwiek mi poda ręka Pana mego,
Przyjmę z weselem, poddaniem się i miłością.
Wola Twa święta, - to moje odpocznienie,
W niej zawiera się ma świętość cała,
I całe moje wieczne zbawienie,
Bo pełnić wolę Boga, to największa chwała.
Wola Boża, to są Jego różne życzenia,
Dusza moja pełni je bez zastrzeżeń,
Bo takie są Jego Boskie pragnienia,
W momentach gdy Bóg udziela swych zwierzeń.
Czyń ze mną, co Ci się podoba - Panie,
Nie stawiam Ci żadnych przeszkód, ani zastrzeżeń,
Boś Ty mi rozkosz cała i mej duszy kochanie,
I przed Tobą nawzajem wylewam strumień swych zwierzeń